Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 2018-2019

03-04-2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, CĐCS trường TH tổ chức hội nghị đầu năm nhằm cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ năm học đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động của công đoàn cơ sở năm học 2018-2019. Ngày 26/9/2018 vào lúc 14h30 phút. được sự cho phép của Chi bộ, sự thống nhất của nhà trường, BCH CĐCS đã tiến hành hội nghị đầu năm.

Hội nghị đã diễn ra trong một buổi, nghiêm túc, thảo luận sôi nổi. Hội nghị đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Thầy Trần Thiên Lộc- BTCB, HT nhà trường, đã định hướng một số nội dung hoạt động cần thiết cho BCH CĐ xây dựng kế hoạch. 

Hội nghị đã tổ chức ký các cam kết đầu năm như: cam kết không vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, cam kết không vi phạm ATGT, cam kết thực hiện tốt các phong trào....

Qua hội nghị đã đi đến thống nhất cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Hội nghị nhất trí các khoản trích nộp tham quan cho kỳ nghĩ hè sắp đến...

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị.

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường TH Liên Trạch

Địa chỉ: Xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_lientrach@quangbinh.edu.vn

Website: thlientrach.edu.vn