Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

BCH Công đoàn trường năm học 2018- 2019 và công tác Nữ công của Ban nữ công công đoàn trường, chương trình hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018

03-04-2019

BCH Công đoàn trường năm học 2018- 2019 và công tác Nữ công của Ban nữ công công đoàn trường, chương trình hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018

Thực hiện chương trình hoạt động của BCH Công đoàn trường năm học 2018- 2019 và công tác Nữ công của Ban nữ công công đoàn trường, chương trình hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018. Thực hiện Kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2018-2019, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBGVNV trong ngành thực hiện tốt chiến lược Quốc gia dân số giai đoạn (2011-2020), Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới (giai đoạn 2011-2020) góp phần tạo sự chuyển biến trong CBGVNV về công tác nữ công. Thực hiện theo công văn số 15/HD-LĐLĐ ngày 21/9/2018 của Liên đoàn Lao động huyện Võ  Nhai về Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2018), ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Để lập thành tích thiết thực kỉ niệm 88 năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2018); Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;

 Ngày 19/10/2018 BCH Công đoàn trường Tiểu học Nghinh đã tổ chức các hoạt động kỉ niệm 88 năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 như Tọa đàm ôn lại truyền thống của Phụ nữ Việt Nam qua các thời kì, tổ chức thi kéo co theo các tổ công đoàn và giao lưu bóng chuyền hơi. Thông qua các hoạt động nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và hoạt động nữ công. Động viên nữ CCVCLĐ tiếp tục phát huy tài năng, sức sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tham gia đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị.

 Vận động CCVCLĐ tích cực thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường TH Liên Trạch

Địa chỉ: Xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_lientrach@quangbinh.edu.vn

Website: thlientrach.edu.vn